אנרגיה סולארית בישראל
תחזוקה פרוייקטים מאמרים צור קשר
אנרגיה סולארית בישראל
X

התקנת מערכת סולארית – איך זה עובד?

שלב ראשון – יועץ החברה יגיע אל ביתך לשם בדיקת התאמת הגג למערכת, כולל שיפוע, מפנה, שטח, תשתיות ועוד. בסיום הבדיקות ימליץ יועץ החברה על המערכת המתאימה לך ביותר, כולל הצעת מחיר מפורטת.

שלב שני - לאחר הייעוץ, ייחתם הסכם בינך לבין החברה, כולל פירוט הרווח השנתי הצפוי והתחייבות החברה לתפוקה. במסגרת ההסכם, ינתן לחברה ייפוי כוח המאפשר לה לטפל עבורך בכל התהליכים מול הרשויות.

 שלב שלישי - בדיקת קונסטרוקטור באתר, הכנת שרטוט מבנה, תכנון המערכת הסולארית המתאימה ביותר לצרכים הספציפיים שלך ולמאפייני האתר שלך, הגשת המסמכים לוועדה המקומית ,קבלת האישורים והעברתם לחברת החשמל וחתימה על חוזה למשך 20 שנה,כמפורט בחוק . שלב זה נמשך כחודשיים.

 שלב רביעי - תכנון הקונסטרוקציה והתכנון החשמלי, התוכניות הסופיות יוצגו ויאושרו ע"י הרשויות הרלוונטיות.

 שלב חמישי - עם קבלת כל האישורים, כולל אישור התוכנית הסופית ע"י הלקוח, מתבצעות עבודות ההתקנה של המערכת. התהליך מתבצעת בזהירות מירבית, תוך שמירה על המבנה, הגג וסביבתו.

 שלב שישי - עם סיום עבודות ההתקנה, המערכת תעבור בדיקה קפדנית של מומחי החברה ובסופה יוזמן נציג חברת החשמל לבדוק את המערכת ולאשר את חיבורה לרשת החשמל. בתום בדיקות אלו, תחובר המערכת לרשת החשמל ואתה תתחיל להרוויח כסף!

מאמרים נוספים